Sponsoring en FRUIT OP JE WERK

Ons uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren draait voor ons om bewuste keuzes maken. Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen niet op alle verzoeken ingaan. Wij maken weloverwogen keuzes betreft welke initiatieven wij ondersteunen. Hiermee voorkomen we dat beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten en kunnen we er voor zorgen dat we bij de gekozen doelen echt een verschil maken. 

Hoe ziet onze sponsoring eruit?

We sponsoren in de vorm van fruit, geld, publiciteit bij onze achterban of we kunnen onze kennis en expertise beschikbaar stellen. We hechten er grote waarde aan om een actieve sponsorrol op ons te nemen en verwachten deze actieve houding ook terug zodat we zoveel mogelijk kunnen bijdragen. Sponsoring is niet vrijblijvend. Het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken wij bij alle sponsorprojecten naar een nauwe samenwerking met de organisatie.

Voorwaarden sponsorverzoeken

Voorwaarden die FRUIT OP JE WERK stelt bij een sponsoring is:

  • Het verzoek is ingediend via het sponsoraanvraagformulier;
  • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen, zodat er ook een duidelijke tegenprestatie geleverd kan worden;
  • Het ligt volledig in één lijn met onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen

Behandeling sponsorverzoeken

Voldoet jouw sponsoraanvraag volgens jou aan de gestelde voorwaarden? Dan kun je het onderstaande aanvraagformulier invullen. Wij beoordelen elk verzoek zorgvuldig. Het kan echter voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet deze aan de criteria. Je krijgt in ieder geval binnen 4 weken een duidelijke reactie of wij op de aanvraag in kunnen gaan of waarom niet.

Ben je al klant bij FRUIT OP JE WERK? Dan adviseren we om jouw sponsoraanvraag in te dienen bij je contactpersoon van FRUIT OP JE WERK.